Azize ve Mehmet Sağıroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Onur ve Yüksek Onur Belgesi Takdim Töreni’

Yukari