Akademik Kadro


Dr.Öğr.Üyesi.
Fatih KİRAZ

Mimarlık Bölüm Başkanı

[fkiraz@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi.
Füsun KOCATÜRK

Öğretim Üyesi

[fkocaturk@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi.
Z.Yeşim ALEMDAR

Öğretim Üyesi

[yalemdar@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi.
Şeyda GÜNGÖR

Öğretim Üyesi

[sgunacikgoz@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi.
Muhittin AYKUT

Öğretim Üyesi

[muaykut@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Gözde KUZU DİNÇBAŞ

Öğretim Üyesi

[gkdincbas@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
D. Merve Çetinkaya Sönmez

Öğretim Elemanı

[mcsonmez@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Masoumeh KHANZADEH

Öğretim Üyesi

[mkhanzadeh@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Betül SATOĞLU

Araştırma Görevlisi

[bsatoglu@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Merve HÜNDÜR

Araştırma Görevlisi

[mhundur@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Zühal KARAMIŞ

Araştırma Görevlisi

[zkaramis@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Melike Şerbet

Öğretim Elemanı

[mserbet@nny.edu.tr]

Detay

Arş. Gör.
Zehra Taştan

Öğretim Elemanı

[ztastan@nny.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör
Nüket ÜNAL RUTLİ

Öğretim Görevlisi

[nunal@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyesi


Mimar
Mehmet Murat USLU

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Y.Mimar
Serkan KARAASLAN

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Mimar
Mehmet KEVSEROĞLU

Misafir Öğretim Elemanı

[mkevseroglu@hotmail.com]

Detay

Mimar
Çağlar İŞBİLİR

Misafir Öğretim Elemanı

[cglrisbilir@gmail.com]

Detay

Mimar
Sevgi DURSUN

Misafir Öğretim Elemanı

[sevgierkli@hotmail.com]

Detay

Mimar
Fatih BOYDAK

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Mimar
M. Akif Kemerlioğlu

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Levent ÇORUH

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay


Sedef ÇETİN

Misafir Öğretim Elemanı

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Büşra KOÇ

Misafir Öğretim Elemanı

[busracevik.bc@gmail.com]

Detay

Okt.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Elemanı

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Okt.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Elemanı

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Yukari