Mimarların Çalışma Alanları

Mimarlık, geçmişten günümüze temel bilgi alanlarından biridir. Mimar, mesleğini serbest olarak icra edebileceği gibi kamu sektöründe de (Belediyeler, Bayındırlık Bakanlığı, Türk Telekom, Elektrik İdaresi, Karayolları, vb.) eleman ihtiyacı oluşmaktadır. Mimarlar Odasından büro tescil belgesi alan bütün mimarlar kişisel mimarlık bürosu açabilir, yapı denetim şirketi kurabilir, gerekli dersleri tamamladıklarında değerleme uzmanı olarak bankalarda ya da özel şirketlerde görev alabilirler. Ayrıca özel sektör de mimarlar için bir istihdam olanağıdır. Özellikle tasarımın önemini fark eden mutfak, kapı, dekorasyon vb. firmalar mimar istihdam etmektedir. İnşaat şantiyelerinde de mesleki uygulama sorumluluğunu yüklenecek mimara ihtiyaç olmaktadır. Özellikle büyük, teknolojik şantiyelerde mimar, proje müdürü olarak ayrı bir sorumluluk alanını temsil etmektedir. Proje yönetimi ve şantiye alanında ilerlemek isteyen mimarlar genellikle MBA masterı yapmayı tercih etmektedirler.  

Ayrıca her eğitim grubunda olduğu gibi, özellikle son zamanlarda ülkemizde açılan yeni devlet ve vakıf üniversiteleri göz önüne alınacak olunursa, akademisyenlik de geniş bir istihdam alanını oluşturmaktadır. Nezih ve saygın bir ortam olarak üniversiteler, mimarlık öğrencileri için cazip bir iş alanı olmaktadır. Bunların dışında mimarlığın temel bir tasarım alanı olmasından dolayı, mezunları disiplinler arası iş olanaklarına da açıktır. Dekorasyon, endüstri ürünleri tasarımı, reklamcılık, grafik tasarım vb. alanlarda çalışan mimar sayısı da oldukça fazladır.  Yukarı