Programın Özellikleri

 Mimarlık, yaklaşık 200 endüstriyel alan ile doğrudan ilişkili görülen inşaat sektörünün temel ögelerinden biri ve başlangıç noktasıdır. Bu durum, bölümün talebinde de önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, inşaat sektörünün iş kapasitesi hemen hemen hiç düşmemektedir. Mezunlarının iş ve istihdam problemi bulunmaması ve sosyo-kültürel prestijinden dolayı, Mimarlık Bölümü, genel olarak talebi yüksek bir bölümdür.  

 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün yurt içi ve yurt dışı örnekleri baz alınarak hazırlanan müfredatı, öğrencilerin küreselleşmenin getirdiği fırsatları değerlendirebilmesine olanak tanıyarak, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde başarılı olmalarını sağlayacak derslerden oluşmaktadır.  

 Üniversitemiz Bologna sürecine dahil olacağından, mevcut lisans programlarının altyapısı buna göre hazırlanmıştır. Sürecin sonucu olarak, Mimarlık Bölümü dünyanın önde gelen akreditasyon kurumlarınca akredite olacağından, öğrencilerimiz Avrupa standartlarında eğitim imkanı ve sürecin getirdiği diğer avantajlardan (hareketlilik, kalite güvencesi, diploma eki vs.) yararlanma şansı bulacaklardır.  Yukarı