Programın Amacı

  Kayseri gerek sanayisi gerekse ekonomisiyle gelişen ve bu nedenle göç alan bir şehirdir. Kış turizmi için oldukça elverişli olan Erciyes ve Kayseri’nin bir zamanlar başkentliğini yaptığı Kapadokya’nın varlığı da kentteki hareketliliği arttırmaktadır. Bu dinamik yapı mekânsal değişim ve yenilik ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Öte yandan kent ve çevresinde korunması gereken önemli bir kültür mirası bulunmaktadır. Bir yandan kent kimliğinin korunması öte yandan ihtiyaç duyulan yeni kentsel düzenlemelerin ve yapıların tasarlanması ancak iyi yetiştirilmiş yeterli sayıda mimarla mümkün olabilecektir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün amacı kentin ve ülkemizin kentsel ve mekânsal sorunları ile, mesleki ideallerden fedakarlık etmeden mücadele edebilecek nitelikte mimarlar yetiştirmektir.  

 Bu amaç, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yapıcı, araştırmacı, girişimci, üretken, mimarlığın bireysel bir eylem alanı olduğu kadar ekip işi olduğuna da inanan, paylaşımcı, teknolojik gelişmeleri izleyip bunlardan faydalanabilen, bakış açısı geniş, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında ve bunları koruma bilinci taşıyan, toplumsal ve etik değerlere saygılı, kendine güvenen, bilgi ve deneyimlerini artırarak kendini geliştiren ve bu birikimini karşılaşacağı farklı tasarım sorunları için uyarlayabilen, mesleğine saygılı ve tasarım heyecanı taşıyan bireyler hedeflemektedir. Yukarı