Neden Mimarlık

Kentler kendilerini kültürler barındırmaya ve o kültürlerle yoğrulup biçimlenmeye sunarlar. Kültür gibi bir kavramın belki de en kapsayıcı, en somut göstergelerinden bir olan kent ile mimarlık karşılıklı ve kesintisiz bir diyalog içindedir. Bu her tür teknolojik, ekonomik, politik gelişmeden, çevre ve doğa olaylarından beslenen bir diyalogdur. O kentteki mimarlık eğitim kurumları bu ilişki üzerinde yönlendirici etkiye sahiptir.  
 
Faydacı bir bakışla, üretim nesnesi “mekâna” indirgenebilecek bir meslek olmanın ötesinde mimarlık; bir düşünme ve yaşam biçimidir. Bu durum öğrenme, yenilenme ve kişisel keşfin sürekliliğini zorunlu kılar. Kalıplaşmış ve ezber ağırlıklı bir üniversite eğitim sistemi içinde bu bilince sahip mimarlar yetişmesi oldukça uzak bir ihtimaldir. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, mimarlığın doğası gereği ilişki içinde olduğu “sanat” ile kurumsal ve mekânsal birlikteliğini ön görmekte ve mimarlık bölümüne Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer vermektedir. Bu yaklaşım Kayseri’de mevcut ya da açılması düşünülen diğer mimarlık bölümleri ile farkını ortaya koyması bakımından önemlidir.  
 
 Mimarlığın sanat ve nesnel bilim dalları ile olan mesafesinin göreceliği eğitiminin her okula göre farklılaşmasına, bir başka deyişle ekoller oluşmasına zemin hazırlar. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü de güncel gelişmeleri ve kentin beklentilerini göz önünde bulundurarak kendine “TASARIM” odaklı bir rol biçmektedir. Çok geniş bir uğraş, dolayısıyla bilgi alanı bulunan mimarlığın asıl eylem biçiminin tasarlamak olduğu gerçeğinden hareketle, ilgili tüm uzmanlık dallarının tasarım olgusuna altyapı hazırlaması öngörülmektedir. Bu ana fikir, eğitim planına tüm derslerin öğrencinin tasarlama yetisini geliştirebilecek donanımla tanıştırılması, bilgi kaynaklarının farkında olması, analitik ve eleştirel düşünme biçimini, araştırma, kendini güncelleyebilme gibi niteliklerin gerekliliğini kavraması için birer araç kılınması şeklinde yansıtılmıştır.  
 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün programı, uluslararası standartlara uygun ve Türkiye ve Avrupa’daki mimarlık okulları programlarının eleştirel olarak değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. Böylelikle sadece kent ölçeğinde değil ulusal ve uluslararası düzeyde de meslektaşları ile rekabet edebilen, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında ve bunları koruma bilinci taşıyan, etik değerlere saygılı, kendi kimliğini tarifleyebilen bir birey olduğu kadar, parçası bulunduğu toplumu çözümleriyle ileri taşıyabilen mimarlar kazanılabilecektir. 

 Yukarı